saKvWELPoznaj zakres naszych usług:

BIURO USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH RONIN od 2014 roku nieprzerwanie zajmuje się wykonywaniem zadań na zlecenia klientów indywidualnych, a także firm i przedsiębiorstw. Po wykonaniu każdego zlecenia dostajecie Państwo od naszego licencjonowanego detektywa stosowną dokumentację w postaci sprawozdanie oraz zebranych materiałów dowodowych. Zakres usług detektywistycznych biura RONIN jest bardzo rozbudowany. Na co dzień staramy się korzystać z nowości, jakie pojawiają się na rynku. Nasze biuro detektywistyczne  korzysta z najnowszych programów detektywistycznych. Działamy w oparciu i wpis do działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA nr RD – 29/2018 oraz posiadamy polisę OC w PZU S.A. Zakresem działania obejmujemy obszar całego kraju oraz teren całej Unii Europejskiej.

 

Zakres usług:

 • Biuro detektywistyczne:
  • Obserwacja osób,
  • Poszukiwanie osób,
  • Sprawy rozwodowe,
  • Wywiad gospodarczy,
  • Wywiad i zbieranie dowodów zdrady,
  • Ustalanie miejsca pracy, miejsca zamieszkania, źródeł dochodu,
  • Sprawy spadkowe,
  • Weryfikacja pod kątem przeszłości prawnej, zawodowej oraz obyczajowej opiekunki dla dziecka i innych osób,
  • Weryfikacja przestrzegania przez pracowników klauzuli zakazu konkurencji oraz monitorowanie konkurencji,
  • Wykrywanie nieprawidłowości w łańcuchu transportowym,
  • Obserwacja dziecka będącego pod opieką partnera,
  • Weryfikowanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • Sprawy sąsiedzkie,
  • Wykrywanie kradzieży i oszustw pracowniczych,
  • Obserwacja pracowników (np. na zwolnieniach lekarskich),
  • Badanie lojalności partnerów biznesowych,
  • Weryfikacja przeszłości prawnej i zawodowej kandydata do pracy,
  • Wykrywanie podsłuchów,
  • Badanie wariografem.

 

 

Usługi detektywistyczne: